Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Động lực sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế

0

Comments

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao vị thế, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bên lê lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2015, Chất lượng Việt Nam đã có phỏng..

Read more

Đóng góp của hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đối với Phong trào năng suất – chất lượng trong 20 năm (1996 – 2016)

0

Comments

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia không chỉ là hình thức tôn vinh về chất lượng cho các doanh nghiệp tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố mà còn là một hoạt động quan trọng để lôi cuốn doanh nghiệp tại địa phương tham gia vào các..

Read more