Lễ trao giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương 2017 tại Philippin

0

Comments

Ngày 22/10/2017, cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) lần thứ 23 đã được tổ chức tại thành phố Manila, Philippines.

Tham dự cuộc họp có đại điện các tổ chức thành viên của APQO đến từ 22 nước..

Read more

Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2017

0

Comments

Ông Charles Aubrey – Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) đã thông báo kết quả của Giải thưởng năm 2017.

Theo đó, Việt Nam có 04 doanh nghiệp đạt giải thưởng GPEA năm 2017 trong số 24 doanh nghiệp..

Read more