Tiền Giang hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

0

Comments

Tiền Giang có chính sách, các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) sẽ được hỗ trợ 100 % kinh phí.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) dựa trên mô hình của giải thưởng Malcom Baldrige của Hoa Kỳ. Việc tham dự GTCLQG giúp DN có..

Đọc thêm