Giải thưởng quốc gia Việt nam

Doanh nghiệp đạt giải thưởng

Logo Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh chính Giải thưởng
Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Vnsteel Thăng Long Kim loại, sắt thép
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia [2018]
Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Vnsteel Thăng Long Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2018]
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2019]
Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Nhựa
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2017]
Trung tâm dịch vụ phân tích thí ngiệm thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh vực khác
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia [2017]
Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Vnsteel Thăng Long Kim loại, sắt thép
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia [2017]
Công ty cổ phần Tôn Đông Á Kim loại, sắt thép
Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương [2017]
Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An (LAMICO) Công nghệ tàu thủy
Cơ khí chế tạo
Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2017]
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa Công nghệ thực phẩm
Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương [2017]
Công ty cổ phần Xuân hòa Việt nam Gỗ, đồ gỗ
Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2017]
Công Ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh Hàng tiêu dùng
Rượu, bia, nước giải khát
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia [2017]