Giải thưởng quốc gia Việt nam

Doanh nghiệp đạt giải thưởng

Logo Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh chính Giải thưởng
Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Nhựa
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Vnsteel Thăng Long Kim loại, sắt thép
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2017
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2018
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty cổ phần Xuân hòa Việt nam Gỗ, đồ gỗ
Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm