Giải thưởng quốc gia Việt nam

Doanh nghiệp đạt giải thưởng

Logo Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh chính Giải thưởng
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang Hàng tiêu dùng
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DẠ LAN Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải Thủy hải sản
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROHA Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC - TRABACO Than, chất đốt
Hàng tiêu dùng
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN Trồng trọt, giống cây trồng
Nông sản
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tài chính, ngân hàng
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Công Ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới Hàng tiêu dùng
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Dược phẩm
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT Lĩnh vực khác
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphevet Dược phẩm
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CP XI MĂNG FICO TÂY NINH Xi măng
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Dược phẩm
Trang thiết bị y tế
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP-ĐIỆN QUẢNG TRỊ Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị Nước sạch
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh Lĩnh vực khác
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận Lương thực, thực phẩm
Nông sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai Tài chính, ngân hàng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018