7 doanh nghiệp
Tên công ty
Thông tin ngành nghề
Giải thưởng đạt được
Năm đạt giải thưởng
Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2016
Dược phẩm
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2016
Công nghệ thực phẩm
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2016
Vàng bạc, đá quý
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2016
Dầu khí - Khí đốt
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2016
Giấy
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2016
Rượu, bia, nước giải khát
Giải Bạc chất lượng quốc gia
2014
7 doanh nghiệp