Giải thưởng quốc gia Việt nam

Doanh nghiệp đạt giải thưởng

Logo Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh chính Giải thưởng
Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai Kim khí điện máy
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần LDT Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Âu cơ Hàng tiêu dùng
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Lương thực, thực phẩm
Nông sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà Dầu, mỡ và xăng
Giao thông vận tải
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công Thủy hải sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn Xây dưng, vật liệu xây dựng
Xi măng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Cơ Thiên Thuận Cơ khí chế tạo
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH Hàng tiêu dùng
Rượu, bia, nước giải khát
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan Chè
Hàng tiêu dùng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH MTV Trí nông Việt Sóc Trăng Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Phú Điền Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố Nông sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần CONHEOVANG FEED-UK Nông sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc Cơ khí chế tạo
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Đỏ Long An Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Kim khí điện máy
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường Chè
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật Giao thông vận tải
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Tâm Chiến Kim loại, sắt thép
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018