Giải thưởng quốc gia Việt nam

Doanh nghiệp đạt giải thưởng

Logo Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh chính Giải thưởng
Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu Hàng tiêu dùng
Nông sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh Công nghệ thực phẩm
Thủy hải sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng Lương thực, thực phẩm
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định Cơ khí chế tạo
Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Prime Group Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh Cao su
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi Cơ khí chế tạo
Dầu khí - Khí đốt
Kim loại, sắt thép
Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí Bất động sản
Dầu khí - Khí đốt
Giao thông vận tải
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Nhựa
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Cẩm Hà Gỗ, đồ gỗ
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận Bao bì
Môi trường
Phân bón
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH MTV Hoa sen Nghệ An Kim loại, sắt thép
Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN Bất động sản
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình Dệt may
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần VICOSTONE Xây dưng, vật liệu xây dựng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI Chăn nuôi
Hàng tiêu dùng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai Chăn nuôi
Hàng tiêu dùng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Nhà máy BIBICA Biên Hòa - Công ty Cổ phần BIBICA Bánh kẹo - Sản xuất và kinh doanh
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty TNHH MTV tổng công ty Cao Su Đồng Nai Cao su
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn Gỗ, đồ gỗ
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018