Giải thưởng quốc gia Việt nam
Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương

Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dầu, mỡ và xăng

Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương

Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.

(0320)3892869-389

03203890709

Doanh nghiệp nhà nước