Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa

Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa

Số 359 đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

090 154 88 80

Công ty cổ phần