Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Rượu, bia, nước giải khát

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số 152 Quang trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá.

(02373).858.622

(02373).853.270

thb@biathanhhoa.com.vn

Công ty cổ phần