Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Cẩm Hà

Công ty Cổ phần Cẩm Hà

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Gỗ, đồ gỗ

Công ty Cổ phần Cẩm Hà

448 đường Hùng Vương, khối III, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam.

(+84-235) 3861319 - 0905.787872

(+84-235 ) 3862180

camha@camhafurniture.com

Công ty cổ phần