Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Chăn nuôi
Hàng tiêu dùng

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai

Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Doanh nghiệp nhà nước