Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Gỗ, đồ gỗ

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Lô 3/2 Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận

+84 252 3739078

+84 252 3838855

info@triumphfurniture.com.vn

Công ty cổ phần