Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Kim khí điện máy

Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

Số 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

02512 611 750

02512 220 262

dnepc09@gmail.com

Công ty cổ phần