Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An (LAMICO)

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An (LAMICO)

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cơ khí chế tạo
Kim loại, sắt thép

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An (LAMICO)

Km 1954, Quốc lộ 1, Khánh Hậu, Tân An, Long An

(84 - 272) 3511 761 - 3511 085

(84 - 272) 3511 328

sales@lamico.vn

Công ty cổ phần