Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cơ khí chế tạo
Dầu khí - Khí đốt
Kim loại, sắt thép
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Số 06-Nguyễn Thụy, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

02553.822.696

02553.822.696

anngaiqng@dng.vnn.vn

Công ty cổ phần