Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Chè

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường

Tổ 01, phường Tân Phong, tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02133 875 226 - 02133 875 985

021 3379 1695

congtychetamduong@gmail.com

Công ty cổ phần