Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bất động sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

Tòa nhà VCN - Đường A1 Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(84 258) 6254125 - (84 258) 6254015

(84 258) 6254025

info@vcn.vn

Công ty cổ phần