Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng
Rượu, bia, nước giải khát

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

02273.833 552

02273.838 757

pvoilthaibinh@pvoil.com.vn

Công ty cổ phần