Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dược phẩm
Trang thiết bị y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định

+84 (256) 3846500

+84 (256) 3846846

info@bidiphar.com

Công ty cổ phần