Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên

KM 6 quốc lộ 46 xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

821137- 761174

Doanh nghiệp nhà nước