Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cơ khí chế tạo
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Km 1215 Quốc Lộ 1A, X. Phước Lộc, H. Tuy Phước,Bình Định

0905.158.202

3832809

market@tuynenbinhdinh.com.vn.

Công ty cổ phần