Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hóa chất

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

0210 3911 696

luucv@vitrichem.vn

Công ty cổ phần