Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt

Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Nhựa

Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt

Tầng 6 Nhà số 22 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp.HCM

84 28 3825 3124

84 28 3825 3021

dovina@dovinametal.com.vn

Doanh nghiệp nhà nước