Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần KIZUNA JV

Công ty Cổ phần KIZUNA JV

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bất động sản

Công ty Cổ phần KIZUNA JV

Lô K, KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

+84 272 371 6789

+84 272 3 733 733

Công ty cổ phần