Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần LDT

Công ty Cổ phần LDT

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Tư vấn và chuyển giao công nghệ

Công ty Cổ phần LDT

Đường số 06, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(0254) 3 59 79 59

(0254) 3 627 726

info@ldt.vn

Công ty cổ phần