Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bất động sản
Dầu khí - Khí đốt
Giao thông vận tải
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Nhựa

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Khu đô thị mới Vạn Tường, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi

(+84255) 3612.468

(+84255) 3162.469

vanthu@pvbuilding.com.vn

Công ty cổ phần