Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Nhựa
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP. HCM

028 3969 0973

binhminh@binhminhplastic.com.vn

Doanh nghiệp nhà nước