Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bao bì

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Lô CN 11 + CN 12 Cụm CN An Đồng-Xã An Lâm-Huyện Nam Sách-Tỉnh Hải Dương

0220-3755997

0220-3755113

anphat@anphatplastic.com

Công ty cổ phần