Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Phương Xuân

Công ty Cổ phần Phương Xuân

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bất động sản

Công ty Cổ phần Phương Xuân

Số 7, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần