Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Prime Group

Công ty Cổ phần Prime Group

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Prime Group

Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

02113888987

0211 3 888 986

info@prime.vn

Công ty cổ phần