Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng

Số 040, Tổ 8, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

(0206) 3852400

(0206) 3858822

tuynencaobang@gmail.com

Công ty cổ phần