Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Công nghệ thực phẩm
Lương thực, thực phẩm

Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

02383963090

son.tt@thgroupglobal.com

Công ty cổ phần