Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Tiến Thành

Công ty Cổ phần Tiến Thành

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bao bì

Công ty Cổ phần Tiến Thành

Lô G11- KCN Quế Võ- Xã Phương Liễu- Huyện Quế Võ- T. Bắc Ninh

0241854146 - 8208

0241854146 - 8208

Doanh nghiệp tư nhân