Giải thưởng quốc gia Việt nam
 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM MIỀN NAM SOUTH VINA SHRIMP

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM MIỀN NAM SOUTH VINA SHRIMP

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Thủy hải sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM MIỀN NAM SOUTH VINA SHRIMP

ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.

07813556677

07813556677

bienvietnhu@gmail.com

Doanh nghiệp nhà nước