Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP-ĐIỆN QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP-ĐIỆN QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Xây dưng, vật liệu xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP-ĐIỆN QUẢNG TRỊ

45 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

0233 3668 229

Công ty cổ phần