Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang

Số 121-131, Đường 3/2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

02973872 351

029733872351

cptvxdkg@tvxdkg.com.vn

Công ty cổ phần