Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần VICOSTONE

Công ty Cổ phần VICOSTONE

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần VICOSTONE

Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội

024-33685826

024-33686652

vicostone@vnn.vn

Công ty cổ phần