Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty cổ phần Xuân hòa Việt nam

Công ty cổ phần Xuân hòa Việt nam

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Gỗ, đồ gỗ
Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm

Công ty cổ phần Xuân hòa Việt nam

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

(84)(211) 3863244 / 3877126

(84)(211) 3863019 / 3879668

info@xuanhoa.vn

Doanh nghiệp nhà nước