Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Thủy hải sản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn

KV1, K.3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

+84 290 3877146

+84 290 3877247

sales@seanamico.com.vn

Công ty cổ phần