Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công Ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Công Ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dược phẩm

Công Ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Số 66, quốc lộ 30, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0673852278

0673851270

domesco@domesco.com

Doanh nghiệp tư nhân