Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Chăn nuôi
Công nghệ thực phẩm
Lương thực, thực phẩm

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa II, phườn Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0251 3836 251

web-info@cp.com.vn

Công ty cổ phần