Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lĩnh vực khác

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

144A Hồ Học Lãm - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

028-38753395/38253604

028-38253605

Công ty cổ phần