Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dược phẩm

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số 4 Đường 30/4 - Phường 1 - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp

0277-3879941

0277-3853106

vanphong@imexpharm.com

Doanh nghiệp nhà nước