Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CP XI MĂNG FICO TÂY NINH

CÔNG TY CP XI MĂNG FICO TÂY NINH

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xi măng

CÔNG TY CP XI MĂNG FICO TÂY NINH

433 Đại lộ 30/4 - Phường 1 - TP. Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

066-3829579 / 08-39142511

066-3829578

ficocement@tafico.vn

Doanh nghiệp nhà nước