Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công Ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

Công Ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng

Công Ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

Lô A36, A37 - KCN An Hiệp, Ấp Thuận Điền, X. An Hiệp, H. Châu Thành,Bến Tre

(0275) 3626316, 3626313

(0275) 3626315

luongquoi@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn