Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cơ khí chế tạo

Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

Xóm 15 - Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định.

0934334545/0948039909

ql.dinhmoc@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn