Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Esquel Garment manufacturing (Việt Nam)

Công ty TNHH Esquel Garment manufacturing (Việt Nam)

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dệt may

Công ty TNHH Esquel Garment manufacturing (Việt Nam)

Số 9, Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, TX. Thuận An,Bình Dương

(0274) 3757629

(0274) 3757429

info@esquel.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn