Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận

Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lương thực, thực phẩm
Nông sản

Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận

số 85 Trần Phú, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

0901235189

linhdanninhthuangroup@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn