Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP MASAN

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP MASAN

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP MASAN

Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

+846503729911

+846503729912

Công ty trách nhiệm hữu hạn